Remont dachu a ulga termomodernizacyjna

Remont dachu a ulga termomodernizacyjna

W trwającym właśnie okresie składania zeznań rocznych po raz pierwszy będzie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o której pisałem w tekście.

Jak każda nowa ulga podatkowa również i ta wzbudza wątpliwości interpretacyjne, również wśród organów podatkowych. Podatnicy, którzy w 2019 r. ponosili wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych mogą mieć wątpliwości czy ulga obejmuje również remont czy wymianę dachu.

Przypomnijmy, z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Limit odliczenia wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli dochód w danym roku jest niewystarczający do odliczenia ulgi to wówczas kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Minister inwestycji i rozwoju wydał rozporządzenie z wykazem rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Zgodnie z tym rozporządzeniem odliczyć można wydatki na zakup następujących materiałów i usług:

Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Zauważmy, że w powyższym katalogu nie wymieniono wprost inwestycji związanych z dachem, który w praktyce może powodować największe straty energii w domu jednorodzinnym. Wymiana czy naprawa dachu może też być najdroższym etapem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wątpliwości czy w ramach ulgi można rozliczać wydatki związane z dachem ma również Krajowa Informacja Skarbowa, która w 2019 r. wydawała sprzeczne interpretacje w tej kwestii.

W interpretacji KIS z 27 września 2019 r., sygnatura 0113-KDIPT2-2.4011.400.2019.2.SŻ stwoerdzono:

„Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że wskazane przez Wnioskodawcę materiały budowlane związane z usługą wymiany dachu nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o którym mowa w art. 26h ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki podlegające odliczeniu w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a zatem Wnioskodawca nie może odliczyć od dochodu wykazanego w PIT-37 za rok 2019 wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na wymianę dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.”

Ale w interpretacji z 24 grudnia 2019 r. 0112-KDIL3-2.4011.438.2019.2.MKA ten sam organ stwierdza:

„Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie miała możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na materiały budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej, związane z następującymi etapami termomodernizacji dachu wymienionymi przez Wnioskodawczynię: usunięciem starego pokrycia oraz ewentualną wymianą uszkodzonych desek w odeskowaniu, dociepleniem dachu styropianem, ułożeniem nowego pokrycia dachu (blachodachówka) oraz wymianą rynien i rur spustowych.”

Oczywiście można powiedzieć, że organ podatkowy nie musi się znać na budownictwie i inwestycjach termomodernizacyjnych to jednak ministerstwo powinno być bardziej precyzyjne w tworzeniu katalogu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przyjmijmy jednak, zgodnie z interpretacją z grudnia 2019 r., że inwestycja związana z wymianą czy też remontem, ociepleniem dachu mieści się w punkcie: „materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;”. Korzysta więc ze zwolnienia w podatku.

16 Comments

 • by Pawel Posted 30 kwietnia, 2020 12:26 pm

  Witam,
  bardzo dobry artykuł, który być może potwierdza możliwość odliczenia remontu dachu. Natomiast wciąż brakuje dokładnych wytycznych co można odliczyć.
  W obecnym roku wykonałem właśnie wymianę dachu tj. wymiana starej blachy na nową wraz z orynowaniem. Mam faktury na wszystkie użyte elementy i pytanie czy mogę całość kosztów uwzględnić w odliczeniu w kolejnym roku ? Co z fakturą za usługę wymiany dachu, czy ona też może być odliczona.
  Zakładając, że na elementy do wymiany dachu wydałem 15 tysięcy, a na usługę wymiany dachu 10 tysięcy to ile mogę odliczyć ?

  • by Miler Posted 12 lutego, 2021 8:01 pm

   Czy mogę odliczyć od podatku stropodach ocieplony wełną celulozową.

 • by Barbara Lic Posted 20 października, 2020 5:43 pm

  Jestem emerytka,czy mogę odliczyć od podatku wymianę dachu na budynku mieszkalnym

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2020 5:57 pm

   Tak, może Pan skorzystać z ulgi

   • by Sq Posted 13 listopada, 2020 3:13 pm

    Nowa papę termozgrzewalna można odliczyć?

    • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2020 9:05 pm

     O ile jest ona elementem „przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

 • by Dawid C Posted 16 grudnia, 2020 10:57 am

  Świetny artykuł. Pytanie jeśli ktoś ma działalność na ryczałcie np. 3% to czy może odliczyć tylko 3% wartości instalacji ? Jest to liczone od wartości brutto? Oczywiście przy termomodernizacji prywatnego domu

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:48 am

   Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) – czyli w przypadku osób rozliczających się ryczałtem – wydatki związane z termomodernizacją odliczamy od przychodu

 • by Iza Posted 20 stycznia, 2021 5:09 pm

  Jeśli zmieniałam konstrukcje dachu teraz będę docieplać dach czy mogę zastosować ulgę?

  • by Mariusz Makowski Posted 27 stycznia, 2021 4:07 pm

   tak

 • by Darek Posted 19 lutego, 2021 9:48 am

  wymieniała dach w 2019 nie odliczyłem tego,czy mogę odliczyć za 2020

 • by MARTA Posted 1 marca, 2021 9:51 pm

  Czy wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę mogę odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Nie korzystałam z żadnych dofinansowań.

 • by Justyna Posted 9 marca, 2021 6:37 pm

  Witam,
  czy jeśli w 2020 r. wymieniłam dach na blachodachówkę, zakupiłam rynny, wymieniłam drzwi zewnętrzne i okna + parapety to mogę to wszystko odliczyć jako ulgę termomodernizacyjną? Czy blachodachówka, rynny i parapety nie liczą się ?

 • by Elżbieta Posted 13 marca, 2021 4:12 pm

  Dzień dobry,
  chcę założyć panele na dachu pokrytym papą.
  Okazało się, że muszę pokryć dach nową papą ponieważ stara nie nadaje się pod panele. Czy pokrycie dachu papą mogę uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej. Mam osobne faktury na panele, papę i położenie papy od różnych firm. Z Wykazu rodzajów materiałów budowlanych nie wynika, że mogę odliczyć papę i usługę jej położenia.

 • by Adam Posted 14 marca, 2021 10:28 am

  Dzień dobry.
  Czy jeśli faktury za zakup nowego poszycia dachowego nie są wystawione na faktycznego właściciela budynku, jedynie na mieszkańca ( relacja syn – ojciec), to czy właściciel (ojciec) może użyć przedmiotowych faktur do uzyskania ulgi z tytułu termomodernizacji?

 • by Gosia Posted 7 kwietnia, 2021 7:21 am

  Dzień dobry, czy można odliczyć nową papę na tarasie nad pokojem. Obecnie stara przecieka i leje się woda po ścianie. Czy można to podciągnąć pod ” zabezpieczenie przed wilgocią” będę również wymieniała rynny .Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl