Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Wczoraj, 29 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r.

Natomiast od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany, które wydłużają termin na wydatkowanie środków na własne cele do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Przyjęte wczoraj rozporządzenie daje podatnikom dodatkowy rok na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. na własne cele mieszkaniowe.

Przyjęte rozwiązanie może okazać się szczególnie korzystne dla podatników, którzy planowali wydatkować środki w 2020 r. ale np. z powodu epidemii opóźnił się termin transakcji lub z innych powodów planowana inwestycja nie mogła zostać zrealizowana w 2020 r. Skorzystać będą też mogli podatnicy, którzy nie planowali korzystać z ulgi i zapłacili należny podatek a w 2021 r. poniosą wydatki na własne cele mieszkaniowe.

2 Comments

  • by Krzysztof Foksiński Posted 26 grudnia, 2021 9:46 pm

    Dzień dobry.
    W 2015 roku otrzymałem od rodziców działkę budowlaną która sprzedałem w 2017 roku za kwotę 160 tys zł. Również w tym samym roku zakupiłem dom za kwotę 320 tys zł. Przez nie wiedzę nie zwróciłem uwagi iż w akcie notarialnym zapisane zostało iż 45 tys zł pochodzi z wkładu własnego a pozostała kwota z kredytu. Cześć pieniędzy ze sprzedaż działek została przeznaczona na spłatę kredytu gotówkowego zaciągniętego przed sprzedażą działki cześć na wkład własny zakupionego domu, ok 35 tys na remont zakupionego domu a pozostała część na zakup wyposażenia: mebli sprzętu AGD itd. Złożyłem pit 39 gdzie zadeklarowałem wydatkowanie pieniędzy na cele mieszkaniowe. Kilka dni temu dostałem telefon z US z prośbą o przedstawienie zestawienia na wydatkowanie 105 tys zł.

  • by Krzysztof Foksiński Posted 26 grudnia, 2021 9:46 pm

    Oczywiście na kredyt i cele remontowe faktury mam ale pozostałe wydatki nie wchodzą do ulgi mieszkaniowej oczyma teraz się dowiedziałem. Czy jest jakaś możliwość aby uniknąć podatku? Czy mogłem przekazać pieniądze w formie darowizny np. żonie? Jakie wyposażenie domu wchodzi do ulgi podatkowej?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl