Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Wczoraj, 29 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r.

Natomiast od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany, które wydłużają termin na wydatkowanie środków na własne cele do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Przyjęte wczoraj rozporządzenie daje podatnikom dodatkowy rok na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. na własne cele mieszkaniowe.

Przyjęte rozwiązanie może okazać się szczególnie korzystne dla podatników, którzy planowali wydatkować środki w 2020 r. ale np. z powodu epidemii opóźnił się termin transakcji lub z innych powodów planowana inwestycja nie mogła zostać zrealizowana w 2020 r. Skorzystać będą też mogli podatnicy, którzy nie planowali korzystać z ulgi i zapłacili należny podatek a w 2021 r. poniosą wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl