Firma w Czechach a Polski Ład

Firma w Czechach a Polski Ład

Zapowiedziany przez rząd i szeroko komentowany Polski Ład budzi wiele obaw, szczególnie wśród przedsiębiorców. Nie da się ukryć, że to właśnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujące miesięczny dochód w wysokości ok. 10 tys. zł lub więcej mogą być grupą, która na planowanych zmianach straci najwięcej.

Wśród proponowanych przedsiębiorcom rozwiązań zdecydowanie największą popularnością cieszy się hasło: „firma w Czechach”. Czy rzeczywiście przeniesienie biznesu do kraju naszych południowych sąsiadów może okazać się atrakcyjną receptą na Polski Ład?

Na początku warto rozprawić się z pokutującym i stereotypowym poglądem: „wystarczy przenieść firmę do Czech by przestać płacić podatki w Polsce„. Na takim stereotypie opierają też niejednokrotnie swoją działalność firmy oferujące usługi utworzenia firmy w Czechach, czy w innych państwach.

Swoboda świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej gwarantowana traktatami unijnymi pozwala wprawdzie na bezproblemowe założenie działalności gospodarczej w innym państwie Unii, ale w kwestiach podatkowych należy brać pod uwagę przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatki płacisz tam gdzie mieszkasz

Jeżeli przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania w Polsce to z reguły czeska działalność będzie wywoływała również skutki podatkowe w Polsce.

Przykład
Pan Jan mieszka i prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Świadczy usługi informatyczne dla polskich klientów. Znajomy zaproponował mu ostatnio „przeniesienie” firmy do Czech, bo jego zdaniem w ten sposób będzie mógł płacić niższe podatki i składki ubezpieczeniowe.

Formalne zarejestrowanie firmy przez Pana Jana w Czechach niczego nie zmieni jeżeli chodzi o jego obowiązki podatkowe. Posiadając w dalszym ciągu miejsce zamieszkania w Polsce i świadcząc usługi dla polskich klientów Pan Jan nadal będzie w Polsce podlegał opodatkowaniu od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej.
Nie ma bowiem znaczenia gdzie osoba fizyczna zarejestrowała firmę, znaczenie ma przede wszystkim to gdzie ma ona miejsce zamieszkania.

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby, chyba że działalność jest prowadzona w drugim państwie poprzez położony tam zakład.

Chyba, że masz zagraniczny zakład

W przypadku działalności prowadzonej przez osobę fizyczną siedzibą firmy jest miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca mieszka w Polsce (bo tu koncentruje się jego „ośrodek interesów życiowych”) to dochody będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Dochody takie mogłyby podlegać opodatkowaniu w Czechach jeśli działalność byłaby tam prowadzona przez zakład. Zakładem jest stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.
Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
Plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

Zauważmy więc, że zakładem nie będzie „wirtualne biuro” a miejsce faktycznego prowadzenia działalności (biuro, miejsce sprzedaży). Jeżeli przedsiębiorca działa w Polsce, tutaj znajdują się jego wszyscy klienci to trudno wyobrazić sobie faktyczne prowadzenie działalności z czeskiej placówki.

Zakładem może być spółka osobowa

Korzyści podatkowe mogłoby przynieść prowadzenie przez polskiego rezydenta działalności w Czechach w ramach spółki osobowej. Chociaż Konwencja OECD nie wskazuje, czy na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania udział w zagranicznej spółce osobowej może być traktowany jak zagraniczny zakład wspólnika, taki pogląd przedstawiają organy podatkowe oraz podatnicy. Potwierdza to również doktryna prawa podatkowego: „Jeżeli – zgodnie z prawem wewnętrznym – spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowane na poziomie spółki, a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD” (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD-, UN- and US- Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital, The Hague – London -Boston 1997, s. 408 i nast. oraz s. 287).
Uznanie, że uczestnictwo w spółce osobowej powoduje powstanie zakładu w państwie jej siedziby prowadzi do zakwalifikowania dochodu z udziału w tej spółce jako zysków przedsiębiorstw, zgodnie z art. 7 polsko – czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Wobec powyższego, osoba fizyczna, która jest wspólnikiem w zagranicznej spółce osobowej, osiąga z niej dochody kwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, zgodnie z art. 7 umowy. Dochody te podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym spółka osobowa jest zarejestrowana. W odniesieniu do tych dochodów zatem Polska stosuje metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną umowie. W polsko – czeskiej umowie jest to metoda wyłączenia z progresją, która zwalnia czeski dochód z opodatkowania w Polsce (dochód ten brany jest pod uwagę do ustalenia stopy podatku do polskich dochodów).

A może spółka kapitałowa?

Oczywiście, działalność gospodarcza może być także prowadzona przez spółkę kapitałową. Dochody takiej spółki podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby – czyli w Czechach (o ile działalność nie będzie prowadzona przez stała placówkę, znajdującą się np. w Polsce). Zyski spółki mogą więc być opodatkowane w Czechach ale pojawia się kwestia przekazania zysku spółki do wspólnika – i tutaj może nie udać się uniknąć polskiego podatku. Opodatkowaniu w Polsce mogą podlegać dywidendy wypłacane polskiemu rezydentowi czy usługi świadczone na rzecz spółki w ramach umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

Proponowanym rozwiązaniem optymalizacyjnym są wynagrodzenia dyrektora. Wynagrodzenie mieszkającego w Polsce dyrektora czeskiej spółki kapitałowej będzie podlegało opodatkowaniu w Czechach. A jednocześnie w Polsce to wynagrodzenie będzie wolne od podatku.

W takim rozwiązaniu należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko uznania przez organy podatkowe, że za siedzibę spółki może zostać uznane „miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa”. Jeżeli więc wszyscy członkowie zarządu czeskiej spółki mają miejsce zamieszkania w Polsce i prawdopodobnie w Polsce podejmowane są decyzje dotyczące działalności takiej spółki to może ona zostać uznana za mającą siedzibę w naszym kraju.

Tak więc przedsiębiorca planujący przeniesienie biznesu do Czech zanim zacznie porównywać wysokość podatków w jednym i drugim kraju powinien przeanalizować czy taka przeprowadzka rzeczywiście pozwoli na uniknięcie polskich podatków.

Czy to się w ogóle opłaca?

Jeśli już uda się przeprowadzić z podatkami do Czech to porównanie obowiązujących w obu państwach stawek może okazać się mniej atrakcyjne niż się spodziewaliśmy.

Od 2021 r. w Czechach obowiązują dwie stawki podatku PIT: 15 proc. i 23 proc. dla rocznych dochodów wyższych niż równowartość ok. 301 tys. zł. Dochodu oraz podatku nie pomniejsza się o składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. Standardowa stawka CIT jest identyczna jak w naszym kraju i wynosi 19 proc. Czechy nie stosują jednak stawek obniżonych (w Polsce wynosi ona 9 proc.).

Biorąc pod uwagę, że w zasadzie jedyną formą prowadzenia działalności, która może skutkować przeniesieniem podatków do Czech jest spółka kapitałowa, w której wspólnik jest dyrektorem to porównanie łącznego obciążenia CIT i PIT w jednym i drugim państwie będzie na podobnym poziomie (zależy to oczywiście od wysokości uzyskiwanych dochodów).

Planując przeprowadzkę z podatkami do Czech, czy innego państwa należy dokładnie przeanalizować korzyści ale też ryzyka, szczególnie wynikające z faktu, że przedsiębiorca z reguły nadal będzie uważany za polskiego rezydenta.

23 Comments

 • by Maciej Posted 26 sierpnia, 2021 8:49 pm

  Nie chodzi o podatki tylko o zdrowotną, czyli etat w Czechach a firma w Polsce

  • by Mariusz Makowski Posted 6 września, 2021 8:09 am

   Przy etacie w Czechach a działalności w Polsce składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotne) będą płacone w Czechach

 • by Wojtek Posted 11 stycznia, 2022 6:44 am

  Czy jeśli założę działalność jednoosobową w Czechach i czasowo wymelduje się w Polsce to nadal będę podlegał opodatkowaniu w Polsce? Chodzi o działalność transportową, usługi wykonywane dla firmy polskiej ale na terenie unii europejskiej

  • by Mariusz Makowski Posted 11 lutego, 2022 8:28 am

   Wymeldowanie nie ma znaczenia dla celów podatkowych – decydujące jest miejsce zamieszkania

 • by Iza Posted 23 lutego, 2022 1:19 pm

  Prowadzę salon kosmetyczny w Polsce od 14 lat ,końcem 2021 otworzyłam również salon w Czechach ,mieszkam w Pl gdzie place podatki i składki

  • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2022 11:37 pm

   Dochody tego salonu będą podlegały opodatkowaniu w Czechach

  • by Anna Posted 16 czerwca, 2024 8:39 am

   Pani Izo, trafiłam na Pani komentarz przypadkiem – prowadzę salon w Polsce i również rozważam otwarcie w Czechach – czy mogę prosić o kontakt? Chętnie zapłacę za podzielenie się doświadczeniami z otwarcia salonu w Czechach 🙂 niestety nie mogę tu wpisać maila, bo system traktuje to jako spam i nie da się opublikować komentarza – proszę o kontakt przez administratora strony 🙂

 • by Anna Posted 22 marca, 2022 10:39 am

  Jestem zatrudniona na umowe o pracę w Polsce, a dodatkowo mieszkam i prowadzę działalność w Czechach. Gdzie płacę podatki i składki?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 marca, 2022 2:01 pm

   Tu potrzeba więcej informacji na temat pracy – czy fizycznie wykonuje Pani pracę w Polsce czy w Czechach?

   • by Anna Posted 24 marca, 2022 11:16 am

    DZiekuje za odpowiedź, mieszkam i prowadze działalność w CZechach (cały 2021 rok), natomiast w Polce świadcze pracę w trybie konsultacyjnym.

 • by pawel Posted 23 lipca, 2022 5:15 pm

  witam,
  Jestem zatrudniony na umowe o pracę w Polsce, a dodatkowo mieszkam i prowadzę pracuje rowniez na umowe oprace w Czechach. Rezdencje podatkwoa bede zmienial na Czech skad jest moja zona. czy w Polsce pracodwace nie bedzie musial odprowadzac podatkow na mnie?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 sierpnia, 2022 12:34 pm

   Jeśli praca jest fizycznie wykonywana w Polsce, to będzie ona opodatkowana w Polsce

 • by Klemens Posted 22 września, 2022 8:25 pm

  Posiadam JDG w Polsce i spółkę z o.o. w Polsce. Chciałbym założyć JDG usługi elektryczne (jaki podatek?) i organizowanie wyjazdów zagranicznych na projekty (jaki podatek) aby wystawiać faktury spółce w PL. Czy będę płacił podatek z JDG zarejestrowanej w Czechach w Czechach? I jakie to będą wysokości podatków?

  • by Mariusz Makowski Posted 28 września, 2022 9:21 am

   Chętnie przygotuję dla Pana opinię w tym zakresie. Proszę o kontakt mailowy

 • by Anton Posted 21 stycznia, 2023 7:39 am

  Witam Panie Mariuszu
  Jestem długoterminowym rezydentem UE (karta wydana w Polsce).
  Mam s.r.o w Czechach i jestem prezesem w tej samej firmie na pol etatu.
  Pracownikow też mam z Polski którzy pracują u mnie ma umowie zlecenia (B-to-B).
  Planuje kontynuować placic podatki tez i w Polsce ale mam z tym przerwe okolo 5-6 miesiescy. Jakie są opcji z podatkowej strony? Otworzyc spolke albo zarejestrowac wlasna dzialnosc ?

  • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:20 am

   Odpowiedź na te pytania wymaga dłuższej konsultacji

   • by Anton Posted 24 stycznia, 2023 4:54 pm

    Wyslalem do Pana mail)

 • by Bogdan Posted 22 stycznia, 2023 11:24 am

  Witam,mam pytanie,czy jeżeli będę miał zameldowanie w Czechach i czasowo przebywał w Polsce oraz miał JDG zarejestrowaną w Czechach a pracę wykonywał czasowo w Polsce bądź np. w Niemczech to gdzie powinienem się rozliczać z podatku i ubezpieczenia?

  • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:19 am

   Odpowiedź zależy od tego gdzie ma Pan miejsce zamieszkania – czyli ognisko domowe i ośrodek interesów życiowych

 • by Sławomir Posted 8 kwietnia, 2023 11:03 am

  Dzień dobry Panie Mariuszu. Taki prosty przykład. Polska przygraniczna firma posiada sklep internetowy na Czeskiej domenie w Czechach i z Czech oraz Słowacji ma tylko klientów. Dwie opcje: 1. firma ta wysyła produkty z Polski Czeską firmą kurierską X która ma filię w Polsce. 2. firma ta wysyła z terytorium Czech tą samą Czeską firmą kurierską X która ma siedzibę w Czechach. Jak wygląda kwestia podatków w tych dwóch opcjach ? W której z opcji jest potrzeba rejestracji firmy w Czechach i tam rozliczeń transakcji jeśli w ogóle jest taka konieczność ? Czy jednak wszystko w Polsce się rozlicza w obu przypadkach ? Pozdrawiam.

 • by Michał Posted 4 czerwca, 2023 9:39 am

  Dzień dobry, mam umowę o pracę w Polsce i zamierzam otworzyć działalność gospodarczą w Czechach ( sprzedaż internetowa na czeskim rynku), czy podatki będą odprowadzane niezależnie, za działalność w Czechach, a za umowę o pracę w Polsce ? I jak kwestie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czyrównież niezależnie ?

 • by Jakub Posted 3 marca, 2024 6:20 pm

  Dzień dobry,
  Od czerwca zeszłego roku prowadzę JDG w Czechach(ryczałt), mam też wirtualne biuro i wynajmuje tutaj mieszkanie z dziewczyną też od czerwca.
  Wcześniej pracowałem w Holandii na ichniejszych kontraktach i te dochody podawałem na PIT36-ZG.
  Moje czeskie zeznanie podatkowe rozlicza mój czeski księgowy.
  Czy mam obowiązek dopisywać czeskie dochody na polskim PIT ?

  • by admin Posted 16 czerwca, 2024 4:36 pm

   To zależy od tego gdzie ma Pan miejsce zamieszkania – potrzeba by tutaj więcej informacji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl