Dwie ulgi dla wracających do kraju

Dwie ulgi dla wracających do kraju

Autorom podatkowych regulacji Polskiego Ładu zależy na tym by Polacy, którzy mieszkają za granicą wrócili do kraju. Projekt przepisów ustaw podatkowych przewiduje dla ulgi dla osób, które zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski.

Jedno z tych rozwiązań – tzw „ulga na powrót” dostępna dla wszystkich powracających, drugie natomiast „ryczałt dla inwestorów” dla osób uzyskujących za granicą znaczne dochody.

Ulga na powrót

Osoby, które przynajmniej od trzech lat mieszkają za granicą a wcześniej przynajmniej przez 5 lat mieszkały w Polsce mogą rozważyć przeprowadzkę do Polski i skorzystanie z tzw. „ulgi na powrót”.

Ulga ta zwalniać będzie dochody uzyskiwane w Polsce z pracy, umów zleceń i działalności gospodarczej.

W pierwotnej wersji Polskiego ładu rozwiązanie to było dość skomplikowane i miało pozwalać na zwolnienie 50% podatku należnego za rok poprzedni. W poprawionej wersji ustawy, która kilka dni temu trafiła do Sejmu ulga ta jest bardzo podobna do ulgi dla młodych i polega na zwolnieniu przez cztery lata przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie.

Przykład

Pan Andrzej od czterech lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje. Skuszony przepisami Polskiego Ładu wraca 1 stycznia 2022 r. do Polski i zgromadzone oszczędności inwestuje w działalność gospodarczą.

W kolejnych 4 latach przychody z tej działalności do wysokości 85 528 zł będą wolne od podatku. Opodatkowana będzie ewentualna nadwyżka ponad ten limit.

Ulga na powrót wydaje się dość interesującym rozwiązaniem. Dla Polaków mieszkających od lat za granicą, którzy zastanawiają się nad powrotem do kraju może okazać się jednym z argumentów „za”. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że dla nieporównywanie większej grupy Polaków mieszkających już w Polsce przepisy Polskiego Ładu stają się jednym z argumentów przemawiających za wyprowadzką z kraju.

Ulga RL9

Proszę oczywiście powyższy nagłówek traktować żartobliwie ale analizując planowane przepisy o „ryczałcie od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” można dojść do wniosku, że jest to rozwiązanie dedykowane Robertowi Lewandowskiemu (i chyba tylko jemu). Według autorów projektu rozwiązanie to: „ma skłonić każdego Polaka, któremu powiodło się zagranicą, ale także np. wielkiego tenisistę, piłkarza czy tenora, do zamieszkania w Polsce i przeniesienia tutaj swojej rezydencji podatkowej. To również ważny impuls do tego, aby Polacy, którzy rozwinęli za granicą swoje firmy, przenosili centrum zarządzania biznesem z zagranicy do Polski i właśnie tu płacili podatki.”

Dochody, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem będą mogły zostać opodatkowane w Polsce ryczałtowym podatkiem w wysokości 200 tys. zł. Dodatkowo podatnik będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na miejscu na normalnych zasadach.

Dla kogo?

Osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą zapłacić 200 tys. zł ryczałtu, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

 1. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożą urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem;
 2. nie posiadały miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do oświadczenia o wyborze tego ryczałtu podatnik dołącza certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący wcześniejsze miejsce zamieszkania poza Polską.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody zagraniczne, które po przeniesieniu miejsca zamieszkania do Polski podlegałyby opodatkowaniu właśnie w naszym (z wyłączeniem przychodów tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych).

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wysokość ryczałtu i terminy płatności

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych.

Ryczałt płaci się w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym roku podatkowym.

Dodatkowo, oprócz zapłaty ryczałtu podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wydatki te przekroczą w danym roku 100 tys. zł to nadwyżka będzie uwzględniana w latach kolejnych

Rodzaje wydatków, które ma sponsorować podatnik określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Członkowie rodziny

Ryczałt od przychodów zagranicznych będą mogli również płacić członkowie rodziny podatnika, którzy również uzyskują takie przychody. W ich przypadku wysokość ryczałtu wynosi 100 tys. zł i nie są zobowiązani do ponoszenia wydatków na „rzecz Polski”. Przez członka rodziny rozumie się jedynie małżonka i dziecko Małoletnie lub uczące się do 25 roku życia.

Komu to się opłaci?

Wysokość ryczałtu i konieczność ponoszenia znaczących wydatków w rozwój Polski wskazuje, że to rozwiązanie dedykowane jest podatnikom o bardzo wysokich dochodach, które po przeprowadzce do Polski podlegałyby opodatkowaniu w naszym kraju.

Przykład

Znany polski sportowiec od wielu lat mieszka w Niemczech. Po zakończeniu kariery planuje przeprowadzić się do Polski i uzyskiwać dochody z nieruchomości położonych w Arabii Saudyjskiej. Przychód z tego majątku wynosi ok. 8 mln zł rocznie.

Dochody z wynajmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym się one znajdują. Jednakże w Arabii Saudyjskiej nie ma podatku dochodowego. Jednocześnie dochody takie podlegają opodatkowaniu w Państwie zamieszkania, z uwzględnieniem podatku zapłaconego w państwie źródła. Ponieważ w Arabii Saudyjskiej nie został zapłacony podatek to dochód taki podlegałby opodatkowaniu w całości w Polsce.

Dochody z najmu mogą być opodatkowane w Polsce wg różnych zasad. Przyjmijmy dla uproszczenia, że według obecnych przepisów najkorzystniejszą formą opodatkowania takiego najmu byłby ryczałt 12,5%. Podatek płacony w Polsce od przychodów z najmu wyniósłby więc 1 mln zł. W takim przypadku alternatywa w postaci podatku w wysokości 200 tys. zł plus nakłady na rozwój Polski w wysokości 100 tys. zł rocznie byłaby rzeczywiście korzystna.

Mimo że w niektórych przypadkach rozwiązanie to może rzeczywiście okazać się korzystne to raczej nie spodziewałbym się powrotu do kraju Polaków milionerów skuszonych wizją niskiego ryczałtu od zagranicznego majątku.

4 Comments

 • by Pawel Posted 8 stycznia, 2022 7:00 pm

  Witam,
  Czytam różne opinie dotyczące wysokości ulgi dla powracających. Czy ostatecznie jest to 4 letnie zwolnienie z podatku do kwoty dochodu 85tys?
  Jak rozumiem ze wpisu, w przypadku pieniędzy zarobionych na umowie o pracę, ulga będzie stanowiła równowartość zaliczki na PIT, przy części dochodu do 85tys.
  Czy kwota wolna od podatku jest tutaj w jakiś sposób doliczana czy zawiera się w tych 85tys?
  Nie rozliczałem się pare lat w Polsce, prosze mnie poprawić jeśli coś pomieszałem. Dziękuję.

  Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 10 stycznia, 2022 1:52 pm

   Zwolniony od podatku (w przypadku umowy o pracę) jest przychód do 85 528 zł (czyli tzw wynagrodzenie brutto). Po przekroczeniu tego progu podatnik „wchodzi w skalę podatkową” co oznacza, że po przekroczeniu 85 tys. nadal mamy kwotę wolną od podatku 30 000 zł. W praktyce więc wolny od podatku będzie przychód do 115 tys. zł

 • by Jacek Bielawski Posted 10 stycznia, 2023 12:07 pm

  Witam,
  W 2022r. w lutym wróciłem do Polski na stałe po ponad 20 letnim, nieprzerwanym pobycie w UK. Moja żona z dziećmi wróciła do Polski w 2019 r w sierpniu. Pomimo posiadanych corocznych cetryfikatów podatkowych zostałem poinformowany przez księgowego, że od 2019 r. sierpnia mój ośrodek życia zmienił się na Polskę ( czyli de facto miejsce zamieszkania ?) dlatego tez nie będę mógł skorzystać z ulgi dla powracających. Czy to jest prawidłowa interpretacja?

  • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:24 am

   Niestety, prawdopodobnie prawidłowa. Pana ośrodek interesów życiowych (czyli żona i dzieci) został przeniesiony do Polski w 2019 r. A z ulgi na powrót mogą skorzystać wracający do Polski od 2022 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl