Samotni rodzice stracą na Polskim Ładzie

Samotni rodzice stracą na Polskim Ładzie

Autorzy Polskiego Ładu deklarują, że na zmianach podatkowych zyska niemal 18 mln Polaków, przede wszystkim ci najmniej zarabiający, emeryci oraz rodziny z dziećmi. Można by pomyśleć, że rządzący zatroszczyli się o rodziców. Niestety, zmiany wchodzące w życie od 2022 r. będą krzywdzące dla samotnych rodziców.

Do końca 2021 r.  osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczać się w preferencyjny sposób, analogiczny do wspólnego rozliczenia małżonków. Dochody rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje:

1) dzieci małoletnie,

2) dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu lub uzyskały przychody powyżej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Samotny rodzic lub opiekun spełniający powyższe warunki może ustalić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

Preferencja ta od 2022 r. zostaje zlikwidowana.

Nowa ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci

W miejsce likwidacji preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci ustawodawca wprowadza nową ulgę podatkową – art. 27 ea, zgodnie z którą rodzic może odliczyć od podatku kwotę w wysokości 1500 zł.

Prawo do nowej ulgi przysługuje osobom, które do końca 2021 r. miały prawo do preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci z zastrzeżeniem, że odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Osoby mające prawo do nowego odliczenia mają również prawo do korzystania ze „standardowej” ulgi prorodzinnej wskazanej w art. 27f ustawy o PIT.

Ulga w postaci pomniejszenia podatku o kwotę 1500 zł będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 2022 r.

Nietrudno zauważyć, że likwidacja preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie nowego odliczenia w art. 27ea jest szczególnie niekorzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci, które uzyskują  wysokie dochody.

Przykład

Paweł jest wdowcem, samotnie wychowującym piętnastoletnią córkę (która nie uzyskuje dochodów).

W 2021 r. uzyskał 150 000 zł dochodu. Gdyby rozliczył się na standardowych zasadach zapłaciłby podatek w wysokości:

  • 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł, czyli: 35 171 zł

Korzysta jednak z rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci i liczy podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów:

  • (75 000 zł x 17% – 525,12 (kwota zmniejszająca podatek)) x 2 = 24 450 zł

Dzięki preferencji dla samotnych rodziców pomniejsza swój podatek o 10 721 zł. W rozliczeniu za 2022 r. będzie miał prawo pomniejszyć swój podatek tylko o kwotę 1500 zł.

To może ulga dla samotnych rodziców okaże się korzystna dla rodziców uzyskujących niższe dochody?

Przykład

Gdyby Paweł z poprzedniego przykładu uzyskał w 2021 r. dochód 80 000 zł, to rozliczając się w sposób standardowy zapłaciłby:

  • 80 000 zł x 17% – 525,12 = 13 075 zł

Rozliczając się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i licząc podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów:

  • (40 000 x 17% – 525,12) x 2 =  12 550 zł

W 2021 r. uzyskuje więc korzyść w wysokości 525 zł. W 2022 r. dzięki uldze dla samotnych rodziców zyska jednak 1500 zł. Wydawać by się mogło, że likwidacja dotychczasowego sposobu opodatkowania samotnego rodzica okaże się korzystna dla tych mniej zarabiających. Ale w 2022 r. będziemy mieli dużo wyższą kwotę wolną od podatku i wyższy próg podatkowy:

Przykład

Jeśli w 2022 r. Paweł zarobiłby 80 000 zł to przy indywidualnym rozliczeniu zapłaciłby:

80 000 x 17% – 5100 = 8500 zł

Gdyby natomiast w 2022 r. mógł rozliczyć się w obowiązujący do końca 2021 r. sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci zapłaciłby:

(40 000 x 17% – 5100) x 2 = 3400

Zyskałby wówczas 5100 zł. Niestety, dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez Polski Ład jego korzyść wyniesie jedynie 1500 zł.

Zwiększenie progu podatkowego i podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. pozwoliłoby samotnym rodzicom na uzyskanie realnych korzyści podatkowych. Ustawodawca postanowił jednak zlikwidować te preferencje, w zamian proponując niewielką ulgę podatkową.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl