Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować.

Stąd też krótki przewodnik dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić uchodźczynie z Ukrainy.

Wjazd do Polski

Większość obywateli Ukrainy posiada paszport biometryczny, który pozwala im korzystać z ruchu bezwizowego i przebywać w Polsce przez okres 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Dłuższy pobyt będzie wymagał uzyskania zezwolenia na pobyt, choć w okresie epidemii Covid-19 odroczone zostały terminy na składanie wniosków o zezwolenie. Niewykluczone też, że zostaną przyjęte też szczególne rozwiązania dla przybywających do Polski.

Procedura oświadczeniowa

Polscy pracodawcy mogą zatrudniać obywateli Ukrainy na podstawie prostej i szybkiej procedury oświadczeniowej polegającej na rejestrowaniu w powiatowych urzędach pracy oświadczeń o powierzeniu pracy. Od 29 stycznia procedura ta została znacznie rozszerzona i pozwala na powierzenie pracy do 24 miesięcy.

W oświadczeniu podaje się informacje o podmiocie powierzającym pracę, o cudzoziemcu i o oferowanej pracy. Pobierana jest opłata 30 zł za zarejestrowanie oświadczenia. Urząd pracy w ciągu 7 dni roboczych.

Po podjęciu pracy przez cudzoziemca należy o tym fakcie powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni.

Podatki

W przypadku zatrudnienia z ramach umowy o pracę wynagrodzenie obywatela Ukrainy będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Pracodawca pobiera wówczas zaliczkę na takich samych zasadach jak w przypadku Polaków (uwzględniając ulgi przewidziane w przepisach: np. ulgę dla klasy średniej, ulgę dla młodych). Po zakończeniu roku pracodawca sporządza informację PIT-11.

Bardziej skomplikowane obowiązki są w przypadku powierzenia pracy w ramach umów cywilnoprawnych, bo zakres obowiązków zależy od tego w którym państwie ma miejsce zamieszkania cudzoziemiec (w umowie zleceniu cudzoziemiec powinien wskazać swoje miejsce zamieszkania).

Jeśli cudzoziemiec mieszka w Polsce to wówczas płatnik pobiera zaliczkę na podatek (17% od dochodu) a po zakończeniu roku sporządza informację PIT-11.

Jeśli cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania w Ukrainie wówczas płatnik pobiera podatek ryczałtowy – 20% od przychodu. Co ważne, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje, że takie dochody podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (czyli w Ukrainie). Jednakże płatnik może zastosować regulację wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli nie pobierać żadnego podatku) pod warunkiem otrzymania od cudzoziemca certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania w Ukrainie. Jasnym jest, że osoby przybywające z ogarniętego wojną kraju nie będą miały tych certyfikatów – liczę więc na to, że Minister Finansów w pilnym trybie wyda rozporządzenie pozwalające na niepobieranie podatku ryczałtowego od obywateli Ukrainy podejmujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w Polsce.

Po zakończeniu roku płatnik sporządza dla cudzoziemca nierezydenta informację IFT-1R.

Składki ubezpieczeniowe

 Zgodnie z polsko – ukraińską umową o zabezpieczeniu społecznym osoba podlega ubezpieczeniom tam gdzie pracuje. Jeżeli więc obywatel Ukrainy podejmuje pracę w Polsce (w formie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej) to podlega ubezpieczeniom w Polsce. Jednocześnie przepisy ZUS przewidują takie same zasady pobierania składek jak w przypadku polskich obywateli.  

Obowiązujące przepisy pozwalają na w miarę proste zatrudnianie obywateli Ukrainy. Bardziej skomplikowaną procedurą może okazać się legalizacja pobytu. Dość skomplikowane wydawać mogą się przepisy podatkowe, bo dla umów zleceń przewidziane są dwie procedury – zależne od tego czy cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania w Polsce czy w Ukrainie. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień proszę o zadawanie pytań.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl