Czy cudzoziemiec skorzysta z ulgi dla młodych?

Czy cudzoziemiec skorzysta z ulgi dla młodych?

Od 1 sierpnia obowiązują przepisy zwalniające z podatku dochodowego osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulga ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Wśród wielu pracujących w Polsce młodych cudzoziemców pojawiły się pytania czy oni również będą mogli skorzystać z tej ulgi.

Zacząć należy od wyjaśnienia, że obowiązki podatkowe zależą nie tyle od obywatelstwa podatnika co od jego miejsca zamieszkania. O tym w jaki sposób ustalić gdzie znajduje się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych pisałem m. in. w tym artykule.

Jeżeli więc cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania w Polsce (bo tutaj znajduje się jego „ośrodek interesów życiowych”) to wówczas podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli dochody z pracy i umów zleceń uzyskane do ukończenia 26 roku życia będą zwolnione od podatku (pod warunkiem, że nie przekroczą one 85 528 zł rocznie).

Inaczej może być w przypadku cudzoziemców, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce. Ulga dla młodych nie jest wprawdzie uzależniona od miejsca zamieszkania podatnika ale jest uzależniona od źródła dochodów, które ten podatnik uzyskuje.

Ulga będzie zastosowana w przypadku dochodów z pracy uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów. Dochody te podlegają takim samym zasadom opodatkowania bez względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Natomiast w przypadku dochodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście przez nierezydentów (czyli m. in. umów zleceń) pobiera się 20% podatek ryczałtowy, o którym mowa w art. 29 ustawy po PIT (o tym podatku pisałem w tym tekście).

W przypadku podatku ryczałtowego nie będzie można zastosować ulgi dla młodych podatników.

Oznacza to, że młodzi nierezydenci uzyskujący w Polsce przychody z umów zleceń nie są objęci zwolnieniem z podatku. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z większością umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody z działalności o samodzielnym charakterze (czyli m. in. z umów zleceń) podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania podatnika. Oznacza to, że ryczałtowy podatek pobrany przez polskiego płatnika jest większości przypadków nadpłatą.

Zleceniodawca natomiast nie będzie pobierał podatku ryczałtowego jeżeli zleceniobiorca przedstawi mu przed wypłatą wynagrodzenia certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkani w innym państwie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl