Likwidacja ulgi abolicyjnej?

Likwidacja ulgi abolicyjnej?

Ministerstwo Finansów zapowiedziała, że obowiązująca od 2008 r. ulga abolicyjna zostanie od nowego roku zlikwidowana. Oznacza to, że wielu polskich rezydentów uzyskujących dochody zagraniczne (m. in. marynarze, pracownicy delegowani) będą musieli zapłacić podatki również w Polsce.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się kilka dni temu informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W opisie projektu lakonicznie wspomniano: „jednocześnie ustawa likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”.

Ulga abolicyjna ma na celu wyrównywanie obciążeń podatkowych wynikających z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ulga dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metoda ta jest bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd ulga umożliwia podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją. Dzięki uldze  podatnicy, którzy ze względu, na kraj w którym uzyskiwali dochody muszą stosować metodę proporcjonalnego odliczenia mogą od podatku odliczyć kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu jednej i drugiej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Dlaczego likwidacja?

Jednym z powodów likwidacji ulgi jest Konwencja MLI, która zmienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Państwa przyjmujące Konwencję MLI doszły do wniosku, że metoda wyłączenia z progresją, która polega na zwolnieniu z opodatkowania danego typu dochodu w państwie rezydencji, w sytuacji gdy dochód ten jednocześnie korzysta w drugim państwie ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z prawa krajowego tego państwa, może powodować podwójne nieopodatkowanie dochodów, które nie jest zjawiskiem pożądanym, a czasami może wręcz przybierać postać nadużyć. Takim sytuacjom zapobiega metoda proporcjonalnego zaliczenia, zgodnie z którą dochód, który może być opodatkowany w drugim państwie, powinien zostać opodatkowany również w państwie rezydencji, przy czym podatek zapłacony za granicą podlega proporcjonalnemu odliczeniu od podatku należnemu w państwie rezydencji.

W związku z powyższym w MLI proponuje się automatyczne wprowadzenie metody zaliczenia proporcjonalnego w umowach podatkowych, które przewidują stosowanie jako metody unikania podwójnego opodatkowania metody wyłączenia.

Oznacza to, że w umowach zawartych przez Polskę, w których stosowana metoda wyłączenia z progresją zostanie zastosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Zmiana obejmie w związku z tym 19 umów zawartych z państwami:

Austria;

Belgia;

Chiny;

Finlandia;

Grecja;

Hiszpania;

Irlandia;

Izrael;

Japonia;

Litwa;

Meksyk;

Norwegia;

Nowa Zelandia;

Portugalia;

Rumunia;

Słowacja;

Słowenia;

Wielka Brytania;

Włochy.

W konsekwencji we wskazanych powyżej umowach dojdzie (w większości przypadków od 2021 r) do zmiany stosowanej przez Polskę metody unikania opodatkowania na metodę proporcjonalnego odliczenia.

Skoro więc w większości umów zostanie zlikwidowana metoda wyłączenia z progresją to tym samym niejako „znika” konieczność wyrównywania obciążeń związanych z różnicami między tymi umowami.

Gdy w 2017 r. pisałem w artykule o Konwencji MLI wspomniałem, że może dojść do likwidacji ulgi abolicyjnej.

Co ciekawe, Ministerstwo Finansów opisując konsekwencje Konwencji MLI uspokajało podatników, że zastąpienie metody wyłączenia z progresją metodę proporcjonalnego odliczenia nie spowoduje płacenia przez osoby wyższych podatków: „W Polsce do osób fizycznych będzie miała zastosowanie tzw. „ulga abolicyjna”. Oznacza to w uproszczeniu, że dochody osiągane z pracy za granicą przez Polaków nie są opodatkowane w Polsce.”

Co to oznacza?

Jeżeli ulga abolicyjna rzeczywiście zostanie zlikwidowana to będzie oznaczało, że polscy rezydenci uzyskujący dochody w państwach, z którymi w umowie zastosowano metodę proporcjonalnego odliczenia, będą nierzadko zmuszeniu do płacenia podatku również w Polsce. Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód zagraniczny podlega również opodatkowaniu w państwie zamieszkania (czyli w Polsce) a podwójnego opodatkowania unika się poprzez pomniejszenie polskiego podatku o podatek, który został zapłacony za granicą. W efekcie w Polsce do zapłaty pozostanie kwota będąca różnicą pomiędzy podatkiem polskim a zagranicznym. W wielu przypadkach ta różnica może być znaczna, co może wynikać choćby z faktu, że w większości państw kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż w Polsce.

Zmiana rezydencji?

Likwidacja ulgi abolicyjnej dotknie osoby które mają miejsce zamieszkania w Polsce (rezydentów), które uzyskują dochody w innych państwach. Oznacza to, że jeśli osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce i nie uzyskuje w Polsce dochodów to w ogóle nie ma obowiązków podatkowych w naszym kraju.

W rozumieniu przepisów podatkowych „miejsce zamieszkania” to przede wszystkim „centrum interesów życiowych” czyli państwo, w którym koncentruje się życie podatnika (miejsce zamieszkania małżonka, dzieci).

Likwidacja ulgi abolicyjnej może więc spowodować, że wiele osób zarabiających za granicą dokona zmiany rezydencji i wyprowadzi się z Polski. Oczywiście organy podatkowe będą mogły badać czy zmiana miejsca zamieszkania nie jest czasem fikcyjna.

Wejście w życie

Projekt przewiduje wejście w życie już od 2021 r. Warto też pamiętać, że zmiana przepisów jest dopiero zapowiedzianym projektem, który jeszcze nawet nie został opublikowany. Może się więc okazać, że zmiana ta nie zostanie przyjęta przez parlament, bądź wejście jej w życie zostanie odroczone. Warto jednak mieć na uwadze, że mimo wszystko wejście tego rozwiązania w życie od 2021 r. jest prawdopodobne.

75 Comments

 • by Jarek Posted Wrzesień 10, 2020 6:58 pm

  Czy pracujących w Holandii tez to dotyczy?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 11, 2020 6:44 am

   Tak. W umowie z Holandią obowiązuje metoda odliczenia z progresją.

   • by Maciek Posted Wrzesień 28, 2020 10:09 am

    Czy mieszkając od ponad 1.5 roku w Holandii i wymajmujac równocześnie w Polsce mieszkanie własnościowe ( podatek odprowadzany ryczałtem) jestem polskim czy holenderskim rezydentem ? Nie posiadam żony ani dzieci. W Polsce przebywam sporadycznie odwiedzając rodziców.

    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 29, 2020 8:39 am

     Z opisu wynika, że jest Pan rezydentem w Holandii.

 • by Adrian Posted Wrzesień 11, 2020 4:05 pm

  Witam, a jak się ma sprawa Niemiec? Pytam ponieważ mam całkiem odmienne informacje z różnych źródeł i w dalszym ciągu nie wiem co jest prawda.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 11, 2020 4:19 pm

   W umowie z Niemcami obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochody uzyskane w Niemczech przez polskiego rezydenta są w Polsce wolne od podatku, mają jednak wpływ na stawkę podatku od dochodów polskich. Niemcy nie przyjęły Konwencji MLI więc w przypadku Niemiec likwidacja ulgi abolicyjnej niczego nie zmienia.

   • by Adrian Posted Wrzesień 11, 2020 4:33 pm

    Dziękuje bardzo za pomoc!

 • by Marek Posted Wrzesień 12, 2020 7:43 pm

  Witam a jak wygląda sprawa z Cyprem?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 14, 2020 9:25 am

   W umowie z Cyprem mamy metodę wyłączenia z progresją i Konwencja MLI nie zmieniła tej metody – więc dla Polaków pracujących na Cyprze nic się nie zmieni – dochód z Cypru pozostanie wolny od podatku w Polsce.

   • by Ja Posted Wrzesień 27, 2020 6:05 pm

    Witam.Co ze Szwajcarią?

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 6:23 pm

     W umowie ze Szwajcarią obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i to się nie zmieni więc likwidacja ulgi abolicyjnej nie dotyczy osób pracujących w Szwajcarii.

 • by Viking Posted Wrzesień 12, 2020 8:55 pm

  Czy moglibyśmy prosić o odpowiedz, czy projekt ten bedzie dotyczyły ludzi pracujących w Islandii? Z góry dziękujemy!

 • by Viking Posted Wrzesień 12, 2020 9:04 pm

  Dzien dobry, czy ta zmiana dotknie tez osoby pracujące w Islandii? Dzuekujemy i pozdrawiamy.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 14, 2020 9:26 am

   W umowie z Islandią nie zmieni się metoda unikania podwójnego opodatkowania – pozostanie metoda wyłączenia z progresją.

   • by Viking Posted Wrzesień 23, 2020 7:56 pm

    Dziekuje za odpowiedz. Czyli jeśli to prawo wejdzie, nie będzie nas ono obowiązywać (nie będziemy płacić podatku w Polsce)? Nie mamy żadnego przychodu w Polsce.

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 25, 2020 8:13 am

     Tak, w Państwa przypadku nic się nie zmieni: dochód z Islandii jest w Polsce wolny od podatku. Jeżeli więc nie mają Państwo dochodów w Polsce to nie muszą składać zeznania w Polsce.

 • by MACIEJ Posted Wrzesień 14, 2020 11:05 pm

  Witam,
  czy pracujac w Irlandi po zlikwidowaniu ulgi abolicyjnej będę zmuszony zapłacic ten podatek
  zaznaczam ze posiadam rodzine w Polsce

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 15, 2020 1:36 pm

   Fakt, że rodzina mieszka w Polsce oznacz że ma Pan prawdopodobnie miejsce zamieszkania w Polsce co oznacza, że po likwidacji ulgi abolicyjnej będzie Pan płacił podatek także w Polsce

 • by Basia Posted Wrzesień 16, 2020 12:51 pm

  Witam, w Belgii mieszkam już około 5 lat, w Polsce mamy z mężem dom, póki co tam mieszka tylko babcia ale tam nie pracuje , czy tez będę musiała płacić podatek w Polsce

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 16, 2020 5:27 pm

   Nie, prawdopodobne nie ma Pani miejsca zamieszkania w Polsce więc nie ma i nie będzie Pani miała obowiązków podatkowych w Polsce.

 • by Patryk Jasionowski Posted Wrzesień 16, 2020 3:08 pm

  Witam, Mam pytanie, jeśli zmiana wchodzi w życie od 2021, czy podatek będzie dotyczył również dochodów z tego roku ?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 16, 2020 5:30 pm

   Nie, likwidacja ulgi abolicyjnej (a przypomnę, że nie mamy jeszcze nawet projektu ustawy) może dotyczyć dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2021 r.

 • by Sławek Posted Wrzesień 16, 2020 3:48 pm

  Witam,wraz z żoną i dziećmi mieszkamy w Niderlandach posiadamy nieruchomość w Polsce która jest wynajeta (ryczałt 8.5% pit 28)Zarówno ja jak i żona oraz dzieci posiadamy zameldowanie w Polsce.Co w przypadku gdy wszyscy wymeldujemy się z Polski a nieruchomość jest naszą własnością ?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 16, 2020 5:32 pm

   Przedstawione okoliczności świadczą o tym, że mają Państwo miejsce zamieszkania w Holandii. W związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce dotyczą tylko i wyłącznie dochodów uzyskiwanych w Polsce (czyli wynajmu). Likwidacja ulgi abolicyjnej w Państwa przypadku niczego nie zmieni. Nie ma też znaczenia fakt zameldowania w Polsce.

 • by Lukas Posted Wrzesień 17, 2020 9:56 am

  Witam , od 3 lat mieszkam w Holandii , jestem tu zameldowany i pracuję cały czas . Nie mam żadnych dochodów w Polsce , mam natomiast zameldowanie w Polsce
  W Polsce mieszka moja matka oraz rodzeństwo.
  Czy nowe przepisy również mnie będą dotyczyły ?
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 17, 2020 4:35 pm

   Nie. Likwidacja ulgi abolicyjnej może dotyczyć tylko osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce. W rozumieniu przepisów podatkowych miejsce zamieszkania znajduje się w tym państwie, w którym koncentruje się życie podatnika (miejsce zamieszkania najbliższej rodziny, źródło dochodów, spędzanie czasu).

   • by Michal Posted Wrzesień 20, 2020 9:05 am

    Dzien dobry. Jestem marynarzem, aktualnie pracuje na kontrakcie Cypryjskim, więc wnioskuje z artykułu że nic się nie zmienia w moim przypadku i nie będę musiał płacić podatku zwiazanego ze zniesieniem ulgi abolicyjnej?
    A co jeśli zmienię pracodawcę i mój kontrakt będzie podlegał pod jeden z krajów gdzie zostanie zmieniona ulga abolicyjna. Czy żeby uniknąć podatku mógłbym np. wyprowadzić się do innego kraju np. Czech gdzie mam blisko i nie jest to dla mnie problem jako dla kawalera bez dzieci?

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:28 pm

     Umowa z Cyprem nie zostanie zmieniona. Natomiast w przypadku pracy marynarzy ważnym jest ustalenie, które państwo jest uważane za miejsce ich pracy – decyduje o tym siedziba armatora statku. Zmiana rezydencji (czyli miejsca zamieszkania) spowoduje, że nie będzie Pan podlegał opodatkowaniu w Polsce.

   • by Patryk Posted Wrzesień 21, 2020 7:56 pm

    Czy do ominięcie podatku podwójnego opodatkowania będzie wystarczył np meldunek w Niemczech przeniesienie nr konta jeżeli.ktos jest marynarzem to I tak 8 miesięcy z roku nie ma to w kraju

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 21, 2020 9:52 pm

     Likwidacja ulgi abolicyjnej nie spowoduje podwójnego opodatkowania. Spowoduje jedynie, że w wielu umowach będzie stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia, która często oznacza konieczność dopłaty podatku w Polsce. Natomiast meldunek jest kwestią administracyjną, która nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania

 • by Slawek Posted Wrzesień 17, 2020 1:54 pm

  Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam Slawek

 • by Damian Posted Wrzesień 17, 2020 3:52 pm

  Witam! Czy mieszkając 11 miesięcy w Luksemburgu wracając tylko na święta do żony i dziecka też „łapałbym się na podwójny podatek jeżeli takie prawo podatkowe byłoby w Luksemburgu? Według definicji nie jestem rezydentem Polski skoro nie mieszkam w niej dłużej niż 6 miesięcy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 17, 2020 4:39 pm

   Mieszka Pan w Polsce. Fakt, że w Polsce mieszka najbliższa rodzina (żona, dziecko) oznacza, że Pan również ma miejsce zamieszkania w Polsce, bo tutaj znajduje się Pana „ośrodek interesów życiowych”. Na szczęście, umowa z Luksemburgiem przewiduje metodę wyłączenia z progresją i Konwencja MLI nie zmienia tej metody. Pana dochody będą więc w dalszym ciągu wolne od podatku w Polsce.

 • by Wojtek Posted Wrzesień 17, 2020 6:07 pm

  Witam Pana, mam pytanie odnośnie tych podatków. W Irlandii są 2 progi 20 i 40 %. To więcej niż w PL dlaczego wiec ma coś tam płacić? Nawet tam nie mieszkam ale mam meldunek i konto w banku

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:13 pm

   Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce (wg polskich stawek) a od wyliczonego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jeżeli więc podatek zagraniczny okaże się wyższy od polskiego to podatek do zapłaty nie wystąpi.

 • by hana Posted Wrzesień 18, 2020 4:32 am

  Mąż jest marynarzem.Pracuje na statkach izraelskich.Dotychczas nie płacił podatków w Polsce.Jak będzie wyglądało to teraz?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:16 pm

   Od tego roku w umowie z Izraelem obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, jednak dzięki uldze abolicyjnej podatek w Polsce nie wystąpi. Po likwidacji ulgi abolicyjnej do zapłaty w Polsce będzie różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym wg polskich stawek a podatkiem zapłaconym zagranicą.

 • by Lukasz Posted Wrzesień 18, 2020 2:59 pm

  Dzień dobry Panie Mariuszu.

  Dziękuję za przystępnie napisany artykuł.

  Przeczytałem go uważnie, ale chciałbym sie upewnić czy dobrze rozumiem swoją sytuację.
  Otóż nigdy nie pracowałem w Polsce (wyjechałem do UK zaraz po szkole, 15 lat temu) a jedyny dochód jaki mam w Polsce, i to od niedawna, to wpływy z wynajmu mieszkania (ok. 1200zł na miesiąc), z których się rozliczam.

  Z Pana artykułu wnioskuję, że zmiany, które są planowane nie będą mnie dotyczy, ponieważ moje centrum życiowe znajduje się w UK.. Słusznie wnioskuję?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:21 pm

   Tak. Ponieważ nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce to Pana dochody uzyskiwane poza Polską w ogóle nie mogą interesować polskiego fiskusa.

 • by Józef Posted Wrzesień 19, 2020 6:35 am

  Witam Pana, a jak będzie to wyglądało w przypadku Hiszpanii?, osiągam tam niewielkie dochody i płacę Tam podatek 19%, jestem rezydentem w PL, tutaj też jestem opodatkowany Z działalności liniowym 19%, aktualnie nic nigdzie nie zgłaszam, czy zmiany mnie również obejmą?, dziękuję

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:23 pm

   Nie. Pana rozliczenia pozostaną takie jak do tej pory. W umowie z Hiszpanią obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i na razie to się nie zmieni (nie ma takich planów póki co).

 • by Daria Posted Wrzesień 19, 2020 11:03 am

  Witam
  pracuję w Norwegii płacę podatek 34%
  Czy w Polsce bede płacić podatek 32%
  Tam płacę większy podatek. Więc jak to będzie wygladac .zameldowania jestem w Polsce

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 20, 2020 8:25 pm

   Zameldowanie nie ma znaczenia przy ustalaniu, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania. Jeżeli ma Pani miejsce zamieszkania w Polsce to podatek wystąpiłby jeżeli polski podatek okazałby się wyższy od podatku zapłaconego w Norwegii.

   • by normalny Posted Wrzesień 26, 2020 9:23 pm

    czyli idąc tym tokiem PL jeszcze powinna zwrócić 2% 🙂

 • by Piotr Posted Wrzesień 22, 2020 7:48 am

  Dzień dobry, bardzo proszę o informacje jak wygląda sytuacja jeśli pracuję sezonowo w Szwajcarii a w Polsce nie osiągam żadnych dochodów. W Polsce mieszka żona i dzieci.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 25, 2020 8:09 am

   W umowie ze Szwajcarią mamy metodę wyłączenia z progresją i to się nie zmieni więc jeżeli uzyskuje Pan dochody tylko ze Szwajcarii to w Polsce nie ma Pan obowiązków podatkowych.

 • by Radek Posted Wrzesień 23, 2020 12:21 pm

  Witam. Pracuje w Walii ponad 10 lat. Mam dziecko w Polsce ale płace alimenty i w wiekszosci czasu ponad 9 miesięcy na rok jestem na wyspie i tylko tam uzyskuje dochód. Czy moje centum interesów życiowych jest w Polsce? Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 25, 2020 8:10 am

   Powiedziałbym, że mam za mało informacji żeby jednoznacznie stwierdzić gdzie znajduje się Pana rezydencja podatkowa ale fakt, że z Polską nie ma Pan jakichś bardzo silnych powiązań może świadczyć o tym, że jest Pan brytyjskim rezydentem.

 • by Paulina Posted Wrzesień 25, 2020 10:43 am

  Witam serdecznie.
  Bardzo dziękuję, za tak przyswajalny i rzeczowy artykuł, który już w samej treści poruszył wiele niejasnych kwestii. Cały czas mam jednak wątpliwość. Co prawda odpowiedział Pan, że meldunek nie ma tu przewagi na szali, ale czy posiadanie własnościowego mieszkania (bez korzyści majątkowych w typie wynagrodzenia za wynajem) nie skusi Skarbówki do ściągania ze mnie podatku ? Od 15 lat mieszkam z mężem w UK, w Polsce nie spędzamy nawet miesiąca w roku, dziecko dorosłe samo się utrzymuje i mieszka w Polsce. Całe centrum interesów życiowych jest w UK, tym bardziej, że też jest tu kupiliśmy mieszkanie i mamy kredyt hipoteczny.Od samego początku się tu rozliczamy.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 25, 2020 12:11 pm

   Fakt posiadania nieruchomości w Polsce nie może sam w sobie świadczyć o polskiej rezydencji (może to być np. przesłanka do tego, że być może w przyszłości zamierzają się Państwo przeprowadzić do Polski). Sam fakt, że oboje małżonkowie mieszkają w Wielkiej Brytanii w praktyce powinien przesądzać o tym gdzie znajduje się miejsce zamieszkania. Gdyby doszło do ewentualnego postępowania podatkowego w tej kwestii to pomocnym może być brytyjski certyfikat rezydencji.

 • by Mateusz Posted Wrzesień 25, 2020 11:01 pm

  Witam. Jestem marynarzem zatrudnionym w firmie holenderskiej. Jako że najprawdopodobniej zniesienie ulgi abolicyjnej mnie będzie dotyczyć chciałbym się dowiedzieć jak (z grubsza) policzyć różnicę jaką bym musiał ew. dopłacić.
  Domyślam się, że przekraczając pewien próg wynagrodzenia może się okazać ze i tak płace więcej podatku w Holandii niż bym zapłacił w Polsce.
  Jest jakiś w miarę prosty sposób żeby to policzyć zakładając ze znamy progi podatkowe oraz kwoty wolne od podatku w obu krajach?

  Drugie pytanie: moje miejsce zamieszkania to Polska. Czy jak będę pracował poza Polską więcej niż 183 dni to nie będę musiał płacić różnicy podatku w Polsce? Co jeśli to >183 dni będzie trochę w pracy, a resztę po prostu poza granicami PL w innych celach?

  Pozdrawiam serdecznie!

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:27 pm

   Porównanie jest w miarę proste: liczymy podatek w jednym i drugim państwie. Jeżeli podatek holenderski okazuje się wyższy od polskiego to wtedy nie ma żadnej dopłaty w Polsce. A jeśli podatek polski jest wyższy od holenderskiego to różnica będzie do zapłaty.
   A miejsce zamieszkania to przede wszystkim to państwo w którym znajduje się stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych. Kwestia dni pobytu ma znaczenie drugorzędne.

 • by Anna Posted Wrzesień 26, 2020 6:50 am

  Czy Polska będzie lub może jakoś sprawdzać czy ktoś zarabia za granica? Czy to jest na zasadzie oświadczenia?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:28 pm

   Takie informacje są nierzadko przesyłane polskiemu fiskusowi przez organ podatkowy w drugim państwie.

 • by Monika Posted Wrzesień 26, 2020 10:43 am

  Witam Pana, a jak będzie to wyglądało w przypadku Czech? Mieszkam od Pieciu lat w Czechach a w polsce nie uzyskuje žadnych dochodow ale mam tam czaly czas staly adres zamieszkania

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:29 pm

   Prawdopodobnie ma Pani miejsce zamieszkania w Czechach i w związku z tym podlega Pani opodatkowaniu tylko w Czechach. Meldunek w Polsce nie świadczy o miejscu zamieszkania.

   • by Monika Posted Wrzesień 29, 2020 9:18 pm

    Bardzo dziękuję Panu za odpowiedź

 • by Stanislaw Posted Wrzesień 27, 2020 4:40 am

  Mieszkam z rodziną w Polsce i Pracuję w Iraku zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w UK. Podatek dochodowy odprowadzam w Iraku ponieważ płatnikiem jest firma Iracka, płacąca mi przez tą angielską firmę. Jestem rezydentem Polski. Jak będzie wyglądała moja sytuacja po likwidacji ulgi abolicyjnej ? Będę wdzięczny za krótką odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:34 pm

   Prawdopodobnie płaci Pan podatek w Iraku z tego powodu, że spędza Pan w tym państwie ponad 183 dni. Polska nie ma umowy z Irakiem – to oznacza, że obecnie do dochodów z Iraku ma zastosowanie ulga abolicyjna. Po likwidacji ulgi Pana iracki dochód będzie podlegał opodatkowaniu również w Polsce z odliczeniem podatku zapłaconego w Iraku.

 • by Adrian Posted Wrzesień 27, 2020 10:29 am

  Dzień dobry . Czy od podatku który musimy zapłacić w Polsce będzie można odliczyć diety. Skoro pracuje zagranica i chcą brać dodatkowo różnice podatku to przysługuje odliczenie 30% diety dziennej do odliczenia od kwoty która muszę zapłacić polskiemu fiskusowi

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:35 pm

   Pomniejszenie dochodu zagranicznego o 30% diety prawdopodobnie pozostanie (w każdym razie nie ma informacji by i to odliczenie miało zostać zlikwidowane).

 • by LILKA Posted Wrzesień 27, 2020 11:12 am

  Witam. Bardzo dobry artykuł. Mam dylemat. Syn pracuje i mieszka w Anglii od 2016 r, ma w Anglii status rezydenta, jest po rozwodzie ( 2017), w Polsce ma syna na którego płaci alimenty ( w 2021 roku wnuk w styczniu osiągnie pełnoletność), w Polsce syn nie osiąga żadnych dochodów, nie posiada na własność domu, działki, nie jest nigdzie zameldowany. Czy syn bedzie miał obowiązek rozliczania się z polskiem fiskusem.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:36 pm

   Skoro syn ma miejsce zamieszkania w Anglii i nie uzyskuje żadnych dochodów w Polsce to nie będzie miał obowiązków podatkowych w Polsce. Likwidacja ulgi abolicyjnej nie będzie go dotyczyła.

   • by LILKA Posted Wrzesień 27, 2020 6:21 pm

    Bardzo dziękuję za odpowiedź

 • by Jurek Posted Wrzesień 27, 2020 11:44 am

  Dzień dobry Panie Mariuszu. Dziękuję bardzo za najlepszy w Internecie, rzeczowy artykuł oraz konkretne odpowiedzi.
  Znalazłem wśród nich odpowiedź co do mojej sytuacji. Zapytam zatem tylko czy my, którzy nie musimy się rozliczać w Polsce
  musimy w jakiś sposób powiadamiać Urząd Skarbowy, że posiadamy centrum interesów życiowych w UK, czy może tylko czekamy aż fiskus sam zechce nas sprawdzić? Pozdrawiam serdecznie.

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 3:39 pm

   Obecnie podatnik nie ma obowiązku informowania polskiego fiskusa o miejscu zamieszkania w innym państwie. Ale warto to zrobić, chociażby po to by urząd skarbowy nie wysyłał wezwań pod ostatni adres zamieszkania w Polsce. Poinformowanie o aktualnym adresie zamieszkania składa się na formularzu ZAP-3.

 • by Wieslaw Posted Wrzesień 27, 2020 4:11 pm

  dzien dobry,
  pracuje w Holandii a wczesniej w Niemczech, dom i rodzina mieszka w Polsce.
  Czy to oznacza ze opodatkowanie z metoda wyłączenia z progresją + ulga abolicyjna w przypadku Holandii zostanie zastapiona metoda proporcjonalnego odliczenia jak bylo w Niemczech?
  W sumie jesli dobrze pamientam gdy pracowalem w Niemczech nie placilem podatku w Polsce ze wzgledu na brak dochodow w Polsce.
  Prosze o wyjasnienie?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 4:58 pm

   Odwrotnie – w Niemczech mamy metodę wyłączenia z progresją a w Holandii proporcjonalnego odliczenia. Metody te się nie zmieniają ale likwidacja ulgi abolicyjnej oznacza, że dochody holenderskie mogą również podlegać opodatkowaniu w Polsce

   • by Wieslaw Posted Wrzesień 27, 2020 6:29 pm

    A tak sorry, odwrotnie .
    Czyli nie chodzi o Konwencje MLI i zastąpienie metody wyłączenia z progresją metodę proporcjonalnego odliczenia ale o LIKWIDACJE ABOLICJI.
    Coz kazdy sam przeliczy sobie czy to mu sie nadal oplaca, mysle ze wielu zmieni prace albo kraj zamieszkania.
    tzn. zle wiadomosci dla nas wielu !

    • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 27, 2020 7:18 pm

     Likwidacja ulgi abolicyjnej jest też poniekąd skutkiem Konwencji MLI. Konwencja zastąpiła metodę wyłączenia metodą proporcjonalnego odliczenia w kilkunastu umowach (m. in. w UK, Austrii, Danii, Belgii, Norwegii). Dzięki Konwencji MLI metoda proporcjonalnego odliczenia została lub zostanie przyjęta w tych państwach a tym samym zwiększyła się liczba osób, które mają do zastosowania metodę proporcjonalnego odliczenia.

 • by Wojciech Posted Wrzesień 28, 2020 11:07 am

  Witam od 6 lat pracuje w Finlandii, jestem tu rezydentem, posiadam tu mieszkanie i tu przebywam praktycznie cały rok itd, tu płacę 31% podatku, w Polsce mam żonę, i dziecko żona nie pracuje i nie mam żadnych innych dochodów w polsce w ciągu roku przyjeżdżam tylko na urlop, czy obejmie mnie nowe prawo płacenia dodatkowego podatku

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 29, 2020 8:34 am

   Opisane okoliczności wskazują, że ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce. Od 1.1.2020 w umowie z Finlandią obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia – oznacza to, że powinien Pan złożyć zeznanie w Polsce. Za 2020 r., dzięki uldze abolicyjnej żaden podatek w Polsce nie wystąpi. Natomiast za 2021 r., po likwidacji ulgi abolicyjnej, ewentualny podatek do zapłaty w Polsce wystąpiłby gdyby podatek wyliczony wg polskiej skali okazał się wyższy od podatku zapłaconego w Finlandii. Wówczas do zapłaty byłaby różnica pomiędzy tymi podatkami.

 • by ola Posted Wrzesień 28, 2020 5:19 pm

  Panie Mariuszu proszę o wyjaśnienie…. Mieszkam w Austrii 10 lat, mam tu stały meldunek, wynajmuję mieszkanie, płacę rachunki, kupiłam auto…a w Polsce nie mam mieszkania, konta, żadnego majątku, rodzice nie żyją. Jestem zameldowana u teściów, tam mieszka mój mąż, z którym jestem w separacji (nieoficjalna separacja), każdy żyje swoim życiem, dzieci nie mamy. Czy w tej sytuacji mogą mnie uznać za rezydenta podatkowego w Polsce ?

  • by Mariusz Makowski Posted Wrzesień 29, 2020 8:30 am

   Nie, moim zdaniem nie ma Pani miejsca zamieszkania w Polsce. Wprawdzie organy podatkowe lubią dużą rolę przypisywać okolicznościom formalnym – takim jak np. związek małżeński ale ważniejsze są okoliczności faktyczne. Nie powinno więc być wątpliwości, że ma Pani silniejsze powiązania osobiste i majątkowe z Austrią.

   • by ola Posted Wrzesień 29, 2020 8:06 pm

    Dziękuję za wyjaśnienie, ale nasuwają mi się kolejne pytania.
    Czy powinnam złożyć jakieś oświadczenie w US dotyczące rezygnacji z rezydenta podatkowego w Polsce ? Chcę uniknąć sytuacji, że za jakiś czas dostanę wezwanie do US w celu wyjaśnienia albo jakiejś kary.
    Jak interpretować „centrum życia osobistego” ? wystarczy wyjaśnienie, że pożycia małżeńskiego nie ma, czy zmuszą mnie do rozwodu, bo będzie potrzebne jakieś zaświadczenie „na papierze”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 12 lok. 421

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl